Вестник БЪЛГАРИЯ - вестникът на българите в САЩ

сряда
февруари 21
Home АРХИВИТЕ СА ЖИВИ!

Национална програма подпомага 118 обучения и 9681 деца по света

Е-мейл Печат ПДФ

ventislav1Министерският съвет на Република България одобри неотдавна единадесет национални програми за развитие на образованието през 2017 г., които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. Средствата се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.

Сред утвърдените национални програми е и: "Роден език и култура зад граница".
Вестник „България" отправи запитване, чрез своя кореспондент в София, до образователното министерство и се получи официален отговор, в който надлежно информират за предстоящата програма и бенефициентите, които могат да кандидатстват.
Националната програма „Роден език и култура зад граница" е израз на държавната ангажираност към конституционното право на българските граждани да изучават български език и към правото на българите, живеещи извън Република България, да получават подкрепа от български институции чрез осигуряване на учебници, учебни пособия, материални средства или по друг подходящ начин за обучение на български език, за изучаване на българска литература, история и география на България.
С националната програма се осигуряват условия за финансово подпомагане изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и за провеждането на извънкласни дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.
Повишаването ефективността на обучението на българските деца в чужбина е необходимо условие за успешното им интегриране в българската образователна система след завръщането им в България. То е израз на отговорността на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина.
Финансовите средства, осигурявани от МОН са предназначени за закупуване на учебници и учебни тетрадки, учебни помагала, книги от български автори, подпомагащи обучението, в т.ч. и за подготвителна група, дидактически материали, както и аудио-визуални продукти и художествена литература (съгласно учебните програми по български език и литература). Пари са предвидени също и за осигуряване на подходящи помещения за обучението, заплащане на часове за обучение по български език и литература, по история и география на България, както и за възнаграждение на ръководителите на извънкласните дейности, свързани със съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура. Средства са предвидени още и за кандидатстудентски курсове за продължаване на образованието в български висши училища, за закупуване на фолклорни костюми и народни музикални инструменти.ventislav2
През учебната 2016/2017 година МОН подпомага на проектен принцип, финансово, методически и организационно, чрез програма „Роден език и култура зад граница", общо 118 организирани обучения по света, в които са обхванати 9681 деца и ученици от предучилищна възраст до 12 клас.
Срокът за изпълнение на програмата е от 01.07.2017 г. до 30. 06.2018 г. Общият бюджет на програмата е 1 200 000 лв. Предвидени са до 40 хил. лв., за мониторинг на програмата за 2016 г. и за 2017 г., до 10 хил. лв. – за поддържане на електронен регистър на издадените удостоверения за проведено обучение, до 4 500 лв. – за разработване на тестове и материали за кандидат-студенти от чужбина и до 25 хил. лв. за разработване на учебни програми по български език. Бенефициентите могат да кандидатстват за една, няколко или за всички дейности.
Основни бенефициенти по програмата са: организации на българи в чужбина, дипломатически представителства на Република България в чужбина, български православни църковни общини в чужбина, българските държавни училища в чужбина.
Максималната стойност на един проект е 40 000 лв., но не повече от 200 лева на дете/ученик. Размерът на лекторския час е до 30 лв. Одобрените проекти се финансират авансово в размер 70 на сто от одобрените проектни суми в срок до три месеца от одобряването на проекта. Окончателното разплащане в размер на 30 % от одобрените проектни суми се извършва до 23.12.2017 г.
Обучението, извънкласната дейност и кандидат-студентските курсове се организират и провеждат за най-малко 10 деца/ученици или за най-малко 8 кандидатстуденти. Самостоятелни паралелки/групи в случаите, когато се провежда обучение, се формират при наличие на най-малко 10 ученици за съответния клас/съответната група и на най-малко 8 кандидат-студенти за съответната група. На учениците, завършили обучение по български език и литература, по история и цивилизации и по география и икономика, се издава удостоверение за проведено обучение, подписано от учителя и ръководителя на организацията/институцията.
Палитрата от възможности и предоставеното разнообразие на бенефициенти осигурява достъп на достатъчно хора и институции до програмата и създава условия за постигане на едни наистина добри резултати!

 

Венцислав Жеков
кореспондент на в. „България" в София

 
  • Консултации

  • Последни

  • Най-четени

АНКЕТА

КЪДЕ БИХТЕ ЕМИГРИРАЛИ?
 

Реклама

www.vigdentalinc.com
Заповядайте в новооткрития зъболекарски кабинет на д-р Ива Арнаудова
www.navigationinc.net
The new innovation in the Transportation and Logistics industry
www.bulgaria-weekly.com
Вестник "БЪЛГАРИЯ" - Най-големият български седмичник в САЩ:
www.slavi-photography.com
Фотографския свят на Слави

Online Newspapers and Magazines
World's largest online newspaper and magazine directory for local, national and international news.

“Верея"
Училище за български народни танци
Банер

Партньори

Банер
Банер
Банер