Ако скоро получавате правото за застраховката Medicare

Анна Русева
Печат

Ако скоро ще получите правото за застраховката Medicare, вие трябва да знаете, че Medicare не покрива всички разходи свързани с болничен престой, медицински грижи, и за лекарства с рецепта. Поради това, е добре да бъдете запознати как работи тази застраховка, какви части от нея са оставени за вашето финансово участие и как да ги минимизирате.
Какво представлява Medicare?
Така наречената Original Medicare се състои от две части: покритие за престой в болница ( част А) и покритие за медицински услуги (част Б.). Частта А е безплатна като премия и покрива разходите, свързани с хоспитализация, услуги на квалифицирани медицински сестри, хоспис и някои специфични здравни услуги в дома на пациента. Medicare ще плати за нас пациентите голяма част от разходите, свързани с тези услуги, но ние ще бъдем задължени да заплатим първоначалните разходи за хоспитализация. През 2017 г. Тези разходи се определят на 1,316 долара. Този така наречен Дедактибъл се дължи на всеки 60 и повече дни, ако отново трябва да постъпим в болница ( след 60 дни от нашият предишен престой). И това няма да са единствените разходи свързани с хоспитализация. При престоя си ние ще имаме нужда от помощта на хирурзи, анестезиолози и други специалисти. Тези услиги заплаща, отново с наше участие, Medicare част Б. Тази част обече има своята цена като застраховка, и за 2017 г. Тя е определена на 134 долара. Част Б покрива разходите за медицински услуги и услуги, получени в амбулаторни условия, клиники, поликлиники, за линейка или спешното отделение. Част Б има участие на застрахования, което за 2017 е определено на обща сума от $ 183. След достигането му Medicare покрива 80% от разходите, като пациентът е задължен за останалите 20 на сто, което, както знаем, може да достигне стотици и често хиляди долари. Пропускането на навременно закупуване на тази застраховка ще ни коства увеличена цена към момента в който решим да я закупим. И нека не забравяме, че до тук лекарствата с рецепти не са покрити нито от Част А, нито от част Б.
Какво можем да направим ?
В зависимост от това къде живеете и наличието на специфични застрахователни планове на пазара, има няколко начина, да се избегнат тези големи разходи. Това става със закупуването на допълнителни застрахователни продукти. Те се предлагат от частни застрахователни компании.
Застраховка наричана Medigap - чрез които може да бъде частично или изцяло премахнато нашето участие в разходите за болничните и медицинските услуги, които основният план не покрива (Medicare части А и Б не покрива).
Застрахователен план за лекарства с рецепта - Част D. Тези планове трябва да отговарят на определени изосквания, и въпреки че не се различават съществено, към тях са прикачени списъците на лекарствата,и колко биха ни стрували. Това предизвиква пазарувнето на тези планове – разликата в тези списъци и цени. Друго съществено нещо свързано с тях е закупуването им при първия период на квалификация за Medicare, или закъснението ще ни струва увеличена цена до края на ползването на тази застраховка.
Medicare Advantage, наричан също Част C е друга възможност за избягването на участието ни в медицинските сметки, дори и получаването на допълнителни услуги и отстъпки.
(Следва)

 

Анна Русева, Застрахователна агенция Хелпико Инс, Инк.
(773) 988-7608