Христо Иванов: Българската държава е задушаващо некомпетентна

www.actualno.com
Печат

Българската държава днес виси като камък на шията на предприемачите и гражданите си. Тя е системно корумпирана и по-зле – задушаващо некомпетентна, неспособна да планира и реализира политики, да партнира с бизнеса и гражданското общество.
Това заяви лидерът на "Да, България" Христо Иванов, по време на форума „Да, Бъдещето е тук! Готови ли сме?", организиран от партията.
По думите му корупционната логика на политическия ни процес неизбежно води до все по-брутална авторитарност. Ежедневно се атакуват всички основни свободи и фундаменти на демокрацията като свободното слово, частната собственост, върховенството на правото, честните и свободни избори.
"Вместо да продължаваме да опитваме с опитите да кърпим и реформираме на парче тази държавна машина, иновационният взрив позволява радикално да преосновем институциите чрез въвеждане на електронно управление. Това не означава просто да дигитализираме съществуващите процеси на администриране, а да въведем изцяло нова логика на управлението: да намалим административното бреме и „размера на държавата", да дадем ново съдържание на идеята за отчетност, прозрачност и гражданско участие. Да изведем ефективността и бързината на ново ниво", каза пред участниците във форума бившият правосъден министър.
"Вместо всичко това обаче реалността е, че за електронно управление са вложени близо 2 млрд., а електронно правителство няма. Ключови регистри и бази данни не са дигитализирани или свързани, достъпът до информация се ограничава. България е царството на бумащината, на висенето по опашки и гишета. Тук управляват цар Рушвет и царица Рекет. Днес въвеждането на електронна идентификация отново е спряно. Свидетели сме на началото на организирана кампания срещу интернет- гласуването, което се очакваше, защото то е най-сигурният начин за разбиване на съществуващия феодален модел на управление", посочи Иванов.
Нещо повече. Ограбването на средствата за електронно управление всъщност не е най-големият ни проблем. Съществува реална заплаха мафиотизираният ни политически картел да възпроизведе корупционните си и авторитарни модели и в дигитална форма. Позитивите на електронното управление могат да се превърнат за държавата ни в дигитален мафиотски захват от ново поколение. За това вече има конкретни примери", подчерта Христов Иванов.
"Ние трябва да си поставим за цел изработването на конкретен план за дигитално преосноваване на ключовите институции, гарантиращи правосъдие, сигурност, здравеопазване, услуги за бизнеса и гражданите. Трябва да намалим бюрократичното бреме с 50 – 70% и да повишим ефективността на използване на публичния ресурс. От гледна точка на гражданина и предприемача, държавата трябва да е просто приложение за смартфон. Гражданският контрол и участие да бъдат изведени на нови нива от радикално подобрена прозрачност и отчетност на администрацията", смята лидерът на "Да, България".
Според него правителството няма визия как България да реализира съществуващия си потенциал нито в дигиталната сфера, нито в иновациите. IT секторът заема все по-ключово място в българската икономика. Но за да успее страната да направи преход към по-значим цифров растеж, е нужно тясно сътрудничество между бизнес сектора и публичните институции. Основните причини за неефективността на това партньорство са липсата на фокус и ясни приоритети на публичните политики в сферата на IT и иновациите, съчетани с фрагментирани институции.
Бизнесът няма стимул да създава интелектуална собственост на местния пазар, заради липсата на адекватна правна защита и предвидима среда, каза Христо Иванов.
По думите му в европейски контекст страната ни е с най-ниска предприемаческа активност. Липсата на предприемаческа култура и недостатъчната готовност за започване на ново бизнес начинание в България, закономерно ограничават въздействието на предприемачеството върху икономическата и социалната система на страната.
"Намираме се в период на наистина безпрецедентна промяна. Наслагват се вълните на цяла поредица научни и технологични революции. Да изброим само няколко от областите, в които те протичат: IT сектор, биотехнологии, генетика, медицина и невронауки, енергетика, нанотехнологии. Всяка от тези промени поражда рискове и възможности, разрушава стария ред и създава условията за нов", посочи Христо Иванов.
По думите му технологични и научни революции са се случвали и досега, но никога не е имало такова натрупване. Нито скоростта е била такава.
"Знанията и технологиите ни задават базовите условия за всичко, което наричаме цивилизация – нашите институции, бит, култура, свободи. Вълната на научна и технологична промяна, която се надига около нас, вече взривява представите ни за комуникация, география, за държава, пазар, труд и капитал, за частен и публичен живот, за сигурност и свобода. Старите регулации блокират пред вълната от иновативни бизнеси и индустрии на бъдещето. Децентрализирани вериги за размяна на стойност и доверие пораждат нова реалност. Изграждат се нови норми на взаимодействие между участниците в тях. Отправено е силно предизвикателство към ценностите на „старата власт" и „старите институции", каза пред участниците във форума бившият правосъден министър.
Според него отвъд всички тези привидно несвързани промени се очертава един по-голям въпрос: въпросът за нашата индивидуална и колективна идентичност. За човешката природа изобщо. Отварянето на тези теми вече поражда политически сътресения.

 


www.actualno.com