Американските училища в София оставят трайни следи в образованието

Венцислав Жеков
Печат

schools1Едно от най-значимите американски училища у нас е АМЕРИКАНСКИЯТ КОЛЕЖ В СОФИЯ. То е основано от американски мисионерски борд и е ръководено от него до 1926 г., когато мисията пожелава да се оттегли от този вид работа в България, като я повери на независим борд от настоятели. Този нов борд се основа в 1926 г. със седалище Ню Йорк. Той представлява филантропична организация, която няма нищо друго за цел освен изграждането на Колежа и събиране средства за неговата подръжка. Средствата за градежа на сградите и за учителските заплати се подаряват от филантропи. Колежът не получава никакви подръжки от американското правителство, пише stara-sofia.blogspot.bg. Представените материали са публикувани в албума "Полувековна България" (1928 г.), любезно предоставен от Столична библиотека.
Целта на Колежа е да даде основно общо образование на учениците си. От тях се изисква не само да усвоят английския език, но и да изучат известни предмети на този език.
Същевременно, учениците не занемаряват и българския език, тъй като не е желателно да се изучи чужд език за сметка на родния. Курсът на Колежа обхваща 6 години – с една година повече от този в народните гимназии. Приемат се само ученици, които са завършили прогимназия с голям успех. Обикновено при постъпването учениците са около 15 годишни, а при завършването—20 годишни. Всички ученици са пансионери. Като приходящи ученици могат да се приемат само децата на учители в Колежа или на други лица от училищното общество. Колежът се стреми да предвиди и развитието на личността и характера на всеки отделен ученик.schools2
Три сгради за момичета са завършени през 1928 г. и сега се обитават. Едно здание за момчета ще се свърши през летото на 1929 г., а останалите—малко по-късно. Предвидени се помещения за общо 500 учащи се. Според правилата, не е желателно да има повече от 500 души в едно учебно заведение, защото в такъв случай индивидуален контакт между ученици и учители трудно може да се установи.
Друго култово американско учебно заведение е АМЕРИКАНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА. Тя е отворена в частна къща на ъгъла на улиците „Ангел Кънчев" и „Неофит Рилски".
Всяко училище се нуждае от ръководителки—курс за такива се отвори в Американската детска градина от самото й начало, когато подготовката е главно практическа. Числото на курсистките е много ограничено. Осем момичета завършили курса, имат възможността през последните шест месеца на курса си да се запознаят със съвремените разбирания и приложения на възпитателните принципи в Съединените Щати от Пенка Касабова. Тя завършва курса при Американската детска градина осем години по-рано и след петгодишно успешно учителствуване в нея, заминава в Америка да продължи своята специализация. В началото на 1929 г. тя се завръща в София като учителка в курса.
Друго известно американско училище у нас е АМЕРИКАНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ в София. То е основано през септември 1922 г. от американката А. С. Удръф и се намира на улица „Бъкстон" № 8 в помещението на така нареченото „Обществено огнище".
Целта на училището е да се създаде у децата от всичките съсловия солиден характер, за да бъдат достойни гражданки в обществото. Езикът се изучава по най-модерния метод с цел да могат децата не само да го четат и пишат, но и да се изразяват свободно на него. Като подготвително средство за постъпване в училището служи Детската градина, която се помещава в същата сграда и е в тясна връзка с него.

 

Венцислав Жеков
кореспондент на в. „България" в София