Среща на генералния консул Иван Анчев с шерифа на окръг Куук Томас Дарт

ГК Чикаго
Печат

konsulНа 13 декември 2017 г. генералният консул Иван Анчев и консул Людмила Тасева проведоха работна среща с шерифа на окръг Куук (Cook County Sheriff) Томас Дарт. По време на срещата бяха обсъдени различни аспекти на двустранното сътрудничество. Шериф Дарт изрази задоволство от ниските нива на криминална активност сред българите в поверения му район. Специално отбеляза, че според статистиката, от 2004 г. до момента броят на задържаните от шерифския офис наши сънародници е едва 92 души, повечето от които за дребни нарушения.
Иван Анчев и Людмила Тасева запознаха шериф Дарт с предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС и свързаните с това отговорности на българското генерално консулство в Чикаго в рамките на консулския корпус на държавите от ЕС. Беше изтъкната необходимостта от подобряване на взаимодействието и обмена на информация между консулските представителства на ЕС и местните власти, в т.ч. Офиса на шерифа, при всякакви случаи на големи природни бедствия, крупни инциденти и терористични атаки. Шериф Дарт увери, че подобен бърз обмен на информация е важен приоритет за неговата администрация и прие да бъдат набелязани конкретни мерки в тази насока. Беше договорено среща на шериф Дарт с генералните консули на държавите от ЕС в Чикаго в периода на българското председателство от януари до юни 2018 г.