Българка ръководи нови стратегически проучвания за болестта на Алцхаймер в САЩ

Радостина Павлова
Печат

apostolova1Професор Лиана Апостолова от Медицинския Университет в Индиана ще ръководи най-новите проучвания за ранно диагностициране на болестта на Алцхаймер в САЩ. Д-р Апостолова е получила дарение от 7,6 милиона долара от Националния Институт по Здравеопазване (NIH). В сферата на борбата с болестта на Алцхаймер, това е втората по-големина финансова подкрепа в света. С помощта на тези средства д-р Апостолова ще започне изграждането на нова изследователска програма с обща стойност над 45 млн. долара, фокусирана върху Алцхаймер пациенти, които развиват началните симптоми на болестта преди 65-годишна възраст. Този вариант на Алцхаймер се среща в едва 5% от болните.

"В сравнение с пациентите с класическата форма на Алцхаймер с начални симптоми след 65 год. възраст, младите пациенти с това заболяване не се допускат до клинични изследвания и терапевтични проучвания, заради тяхната относително млада възраст, казва д-р Апостолова. Нашите изследвания сочат, че тази форма на Алцхаймер има висока генетична обремененост и прогресира много агресивно."
Научната програма на д-р Апостолова, наречена "Longitudinal Early-onset AD Study (LEADS)", ще създаде мрежа от клинични центрове в Съединените щати, която ще набере голяма група пациенти с този ранен вариант на болестта и ще събере клинични и психологични данни, много различни биомаркери и ДНК за генетични проучвания.
"Данните от LEADS ще позволят да направим прецизно сравнение между клиничните, психологичните, структурните, патологичните, кръвните, ликворните и генетичните прилики и разлики между болестта на Алцхаймер с ранното начало под 65-годишна възраст и класическата форма на болестта с късно начало над 65-годишна възраст. Нашите изследвания ще доведат до нови терапевтични стратегии", добавя д-р Апостолова.
Проектът ще включи изследователски и клинични центрове от 16-те най-престижни университета в САЩ.apostolova2
Проф. Лиана Апостолова произхожда от научно семейство. Двамата й родители са професори по органична химия и биохимия. Дядо й - проф. д-р Стефан Попов, е завеждал Катедрата по Физиология на Плевенския Медицински Университет. Нейният прадядо - проф. д-р Тошко Петров, е един от основателите на Медицинската Академия в България. Неговият бюст е издигнат в двора на Академията в София, заедно с бюстовете на другите й основатели.
Д-р Апостолова е родена на връх нова година в София. Израснала в столицата, завършва Първа немска гимназия с пълен успех. През 1998 г. е наградена със "Златен Хипократ", званието се дава от Медицинска Академия в София, за пълно отличие през цялото следване. След пристигането си в САЩ, в периода 2000 - 2003 г., продължава образованието си с резидентура по неврология в Университета на Айова. В следващите две години специализира в областта на Алцхаймер и други деменции в Калифорнийския Университет в Лос Анджелис. Завършва научна специализация в клиничните изследвания.
В периода 2005 - 2011 г. работи като асистент в Катедра по неврология в Калифорнийски университет в Лос Анджелис.
От 2010 г. до момента е учредителен директор на Центъра за невроизследователска работа в UCLA-Easton, Център за болестта на Алцхаймер Мери С. Истън, Калифорнийския университет в Лос Анджелис.
В годините от 2011 - 2015 е доцент в Катедра по неврология в Калифорнийския университет в Лос Анджелис.
През 2015 г. защитава професорантура по неврология, радиология, медицинска и молекулярна генетика в Университета в Индиана. Същата година е избрана за председател на "Barbara and Peer Baekgaard", в изследването за болестта на Алцхаймер.
В света на медицинската наука, българката е призната с много научни награди. През 2007 г. получава наградата "Туркен" за научни изследвания. Три години по-късно, през 2010, Американската Академия по неврология й присъжда изследователска награда в гериатричната неврология. Същата година, Американска федерация за изследване на здравеопазването й връчва наградата "GE-Healthcare Junior Investigator Award", за отлични постижения в областта на изследванията.
Професор Лиана Апостолова има публиквани над 100 статии и 12 книги в областта на медицината.

 

Радостина Павлова
кореспондент на в. "България"