ТРЕТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ- КРЪСТОПОКЛОННА

Свещеник Стефан Михайлов
Печат

religionДнешната света неделя е наречена Кръстопоклонна, понеже светата Църква изнася и поднася на християните за поклонение и целуване честния и животворящ Кръст Господен. И майката църква ни приканва благоговейно да се поклоним пред него като произнасяме думите: " На твоя кръст се покланяме ,Владико Господи Иисусе Христе, и твоето Свето Възкресение славим."
Една от светините за християнина е светият кръст. Той е символ на нашето спасение. Гледайки светия Кръст Господен ние се учим на търпение, тази безценна и необходима във всяко време и при всички обстоятелства добродетел. Всякога когато ни сполетят страдания или сме изправени пред големи и мъчно преодолими затруднения, трябва да гледаме светия Кръст и той ще ни ободри, ще ни вдъхне сили, за да успеем да преодолеем и разрешим всички проблеми.
Христовият Кръст ни учи и на безпределна любов. От любов към нас Спасителят доброволно прие кръстното страдание. Гледаме ли светия кръст, ние си спомняме за Голготския страдалец Господ Иисус Христос, който в дните на Пилат Понтийски беше разпнат за нашето спасение. От тоя момент кръстът стана светиня за човечеството. Словото за кръста е сила божия. Не чрез друго, а само чрез кръста на Господа Иисуса Христа е победена смъртта, унищожен грехът, дадено е възкресение, изгряла е Божията правда и ние хората сме станали чеда и наследници Божии. Така както чрез дървото дойде грехът, смъртта и проклятието, то пак чрез него- дървото- дойде животът и възкресението.
Словото за кръста е будило и буди в човека вяра в човешката личност. Словото за кръста ни учи как да се живее и как да се умира за Божията правда, от която няма нищо по-свято в света. Сам Христос говорил на своите ученици: " Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели" и той Сам пръв положи на Кръста своята душа. И за кого ? Не само за своите приятели, а и за най-злите си врагове, за всички грешници.
Колко мъдро постъпва светата Църква, като в средата на Великия пост ни показва светия Кръст Господен. Тя иска да ни вдъхне търпение, обич и смирение, да ни ободри, да ни окуражи, та достойно да продължим великопостният подвиг, който главно и преди всичко се състои във въздържане от всяко зло и достойно да посрещнем светлото Христово Възкресение.
Затова, застанали днес пред светия и животворящ Кръст Господен, който светата църква въздига, нека в дълбок размисъл и сърдечно умиление да кажем: "Господи Иисусе Христе , ние много пъти и по различни начини сме те оскърбявали. Причинявали сме ти горчиви страдания. Прости ни Господи, спаси ни и ни научи да живеем според твоите заповеди, за да имаме мир и радост в сърцата си."


Свещеник Стефан Михайлов
www.bulgarianchurchdc.org